Aanleg Greenport Bikeway

Posted · Reactie toevoegen
700x300px-Greenport-Bikeway-2

Project

Aanleg Greenport Bikeway

Bijzonderheden & Resultaat

De Greenport Bikeway is de eerste fietssnelweg in Limburg. Het doel van deze fietssnelweg is om automobilisten met woon-werkafstand van maximaal 15 km te verleiden vaker met de fiets naar het werk te gaan.De route begint bij het Station Venlo en gaat vervolgens naar het Station Blerick. Vóór het Station Blerick splitst de route zich in één noordoostelijke en één zuidwestelijke route. De noordoostelijke route is circa 15 km lang en is in juni 2014 afgerond. Deze loopt van het Station Blerick langs de Horsterweg, Venrayseweg, Sevenumseweg en Grubbenvorsterweg naar het Station Horst-Sevenum.De zuidwestelijke route vormt de hoofdas en is 12 km lang. De route loopt parallel langs de spoorbaan Venlo – Eindhoven en zal in 2015 worden opgeleverd.

De Greenport Bikeway kruist op verschillende plekken de leidingen van RRP (Rotterdam-Rijn Pijpleiding) en de Gasunie. In overleg met de eigenaren van de leidingen zijn passende voorzieningen getroffen om deze leidingen te beschermen, zowel tijdens de uitvoeringsfase als in de definitieve situatie.

In het tracé ter hoogte van de Ulfterhoek ligt de Groote Molenbeek. Om deze te kunnen overbruggen is een betonnen brug  aangebracht.

In de voorbereiding is ook aandacht besteed aan de aanwezige flora en fauna in het gebied. Verschillende onderzoeken en ontheffingsaanvragen in het kader van de flora en faunawet liggen hieraan ten grondslag. De ligging van het tracé en de uitvoeringsplanning spelen een belangrijke rol om de aanwezige flora en fauna zo min mogelijk te verstoren en niet te hinderen in hun voortbestaan.

De totale investeringskosten bedragen 5,2 miljoen euro.

Plaats: Venlo, Blerick, Horst en Sevenum

Jaar: 2010 – 2015

Opdrachtgever: Gemeente Venlo

 

Onze klanten & projecten