Reconstructie kom Lomm

Posted · Reactie toevoegen

Project

Reconstructie kom Lomm

Bijzonderheden & Resultaat

De Provinciale weg N271 ter hoogte van Lomm was een weg buiten de bebouwde kom met een maximum snelheid van 80 km/uur.In verband met de verkeersveiligheid is de weg binnen de bebouwde kom gekomen en heringericht met een maximum snelheid van 50 km/uur.Ter verbetering van de oversteekbaarheid is een rotonde gemaakt ter hoogte van de ingang van het dorp aan de Kapelstraat en een nieuwe aansluiting gemaakt naar het industrieterrein Spikweien. Het industrieterrein Spikweien heeft hiermee een extra verkeersveilige ontsluiting, waardoor de bereikbaarheid sterk is verbeterd.

De rijstroken van de N271 zijn smaller gemaakt en voorzien van een verhoogde middengeleider. De buitenzijden van de rijstroken zijn voorzien van verhoogde trottoirbanden.

Aan de nieuwe komgrenzen zijn komremmers in de vorm van asverspringingen aangebracht.

Ter hoogte van het kruispunt bij de Voort is de N271 veiliger gemaakt door de aanleg van een linksafstrook met een middengeleider. Hierdoor ontstaat een veiliger oversteek (in twee gedeelten) voor langzaam verkeer.

Om aanlegkosten te besparen is er zoveel mogelijk rekening gehouden met het behouden van de bestaande asfaltverhardingen. De dek- en tussenlaag zijn wel verwijderd en vervangen door een nieuwe tussenlaag en een geluidsreducerende deklaag.

De totale lengte van reconstructie is circa 1,50 km.

Plaats: Lomm

Jaar: 2017-2018

Opdrachtgever: Gemeente Venlo en Provincie Limburg

 

 

Onze klanten & projecten