Op zoek naar dé slimme mobiliteitsschakel
Wij ontwerpen betaalbare infrastructuur op het raakvlak van ondernemen én leefomgeving

Optima-C helpt opdrachtgevers met het vertalen van complexe en technische vraagstukken op het gebied van infrastructuur tot doordachte oplossingen. Onze opdrachtgevers kunnen vertrouwen op onze specialistische kennis in civiele techniek en totale betrokkenheid in alle fasen van het project. Wij stellen onze opdrachtgevers in staat hun doelstellingen op een effectieve en efficiënte manier te realiseren.

 

Civiele techniek

Onze focus ligt op het voorbereidingswerk van civiele infrastructuur en groenvoorzieningen zoals het inrichten en reconstrueren van openbare ruimten, bedrijfsterreinen en waterbouwkundige werken.

Resultaat
& focus

Wij zijn generalisten in het overzien van processen en specialisten in het bedenken van praktische en betaalbare oplossingen. Wij voeren het project uit met úw organisatie als uitgangspunt.

Ervaren & vernieuwend

Circa 14 jaar ervaring als ondernemende projectleider en hoofd bedrijfsbureau bij een aannemer en sinds 2008 als een vernieuwend ontwerper garant staat voor creatieve en innovatieve ontwerpen.
 

Onze 4 troeven

1

Compleet projectmanagement

Wij leveren compleet projectmanagement en toezicht op alle ontwikkelings-, ontwerp- en bouwactiviteiten die nodig zijn voor een succesvolle realisatie van uw project.
2

Planmatig
& budgetbewust

Wij onderkennen de belangrijkheid van uw planning en budgeteisen. Wij maximaliseren het rendement van hulpbronnen zoals arbeid, materieel en apparatuur. Wij kennen de beleidsmaatregelen en procedures.
3

Klant- & marktgericht

Klanttevredenheid is ons doel. Wij bereiken deze door het aanbieden van innovatieve engineering waarbij mobiliteit én duurzaamheid samengaan.
4

Duurzaam & ondernemend

Wegen en waterwegen zijn essentieel voor economische groei en leefbaarheid. Wij leveren een constructieve bijdrage aan kwaliteit en duurzaamheid van deze infrastructuur met respect voor de menselijke en natuurlijke waarden.

Slimme infrastructuur voor ondernemende groei

Onze diensten voor slimme en duurzame infrastructuur

Civieltechnische ontwerpen in Autocad

Alle ontwerpen worden uitgewerkt in Autocad.

Het maken van RAW-bestekken

De bestekken worden gemaakt volgens de RAW-systematiek.

Het maken van kostenramingen

Globale kostenramingen kunnen in Excel worden gemaakt. Definitieve kostenramingen worden op basis van het door ons geschreven bestek gemaakt.

Het begeleiden van aanbestedingen

Bestekken kunnen onderhands, openbaar of Europees worden aanbesteed. Wij kunnen het gehele aanbestedingstraject begeleiden.

Het begeleiden van projecten

Als een werk in de uitvoering komt, kunnen wij het toezicht én de directievoering voor u doen.

Het aanvragen van vergunnningen

Het aanvragen van eventuele vergunningen zoals bijvoorbeeld omgevingsvergunningen en grondwateronttrekkingen behoort tot onze expertise.

Samenwerken met Optima-C is kiezen voor:

  • slagvaardig projectmanagement;
  • flexibiliteit, vasthoudendheid én teamwork;
  • onafhankelijk en resultaatgerichte aankoop;
  • heldere en transparante projectaanpak;
  • betrouwbare partner.

Download link tevredenheidsverklaring Ing. Konings, teamleider Gemeente Venlo. Download link tevredenheidsverklaring Ing. Kuiken, projectcoördinator Gemeente Venlo.

Optima-C komt afspraken na.
Denkt en werkt mee met focus voor resultaat.

Ing. Konings, teamleider Gemeente Venlo

Jack Chu is een teamspeler die ik graag in mijn projectteam wil hebben

Ing. Kuiken, projectleider Gemeente Venlo
 
Een selectie van onze projecten

Bel ons voor meer informatie 06 57 32 16 11

Contact